طراحی اپلیکیشن مدرسه : انتظارات در مقابل واقعیات

زمانی شما می توانید یک اپلیکیشن خوب و مفید برای یک حوزه کاری طراحی نمایید که آشنایی کامل به آن حوزه داشته باشید. یعنی به باید ها و نبایدهای آن حوزه اشراف داشته باشید. یکی از حوزه هایی انتخابی برای طراحی و پیاده سازی اپلیکیشن می تواند مدارس باشند. مدارس دنیای بزرگی از...

دانلود اپلیکیشن همکلاسی

دانلود اپلیکیشن همکلاسی اپلیکیشن همکلاسی یک برنامه کاربردی برای تلفن همراه است که مدیریت مدرسه از طریق آن به سادگی امکان‌پذیر خواهد شد. نظم و انضباط بیشتر در راستای یکپارچگی فرآیند مدیریت مدرسه در تمام قسمت ها از طریق نصب و دانلود اپلیکیشن همکلاسی فراهم می شود. با...

طراحی اپلیکیشن مدرسه

طراحی اپلیکیشن مدرسه با توجه به رشد و توسعه فناوری اطلاعات و ظهور اپلیکیشن های تلفن همراه، طراحی و اجرای اپلیکیشن مدرسه امروزه به یک نیاز اصلی برای مدارس تبدیل شده است. داشتن اپلیکیشن مدرسه به منزله یک امتیاز برای ورود به راه هوشمندسازی مدارس تلقی می شود. اگرچه بارها...

معرفی مزایا و ویژگی های اپلیکیشن مدرسه هوشمند

معرفی مزایا و ویژگی های اپلیکیشن مدرسه هوشمند در راستای هوشمندسازی مدارس و با توجه به گسترش اپلیکیشن های تلفن همراه، طراحی و اجرای برنامه اپلیکیشن مدرسه هوشمند ، بیش از پیش یک ضرورت محسوب می شود. به اشتراک گذاری شفاف اطلاعات منتشر شده در وب سایت مدارس و برنامه های...

امکانات اپلیکیشن موبایل اولیا همکلاسی

حدود دو سال پس از عرضه نخستین ویرایش نرم افزار موبایل مدرسه همکلاسی ، اکنون با درنظر گرفتن پیشنهادات مدارس ، به ویژه اولیا و دانش آموزانی که در این مدت از این نرم افزار استفاده نموده اند ، نسخه ی جدیدی از اپ موبایل همکلاسی را با نام تجاری HamkelasiApp با استفاده از...

امکانات اپلیکیشن موبایل دانش آموزان همکلاسی

حدود دو سال پس از عرضه نخستین ویرایش نرم افزار موبایل مدرسه همکلاسی ، اکنون با درنظر گرفتن پیشنهادات مدارس ، به ویژه اولیا و دانش آموزانی که در این مدت از این نرم افزار استفاده نموده اند ، نسخه ی جدیدی از اپ موبایل همکلاسی را با نام تجاری HamkelasiApp با استفاده از...