با هر دوره شروع سال تحصیلی جدید مدارس به دنبال جلب توجه دانش آموزان و والدین آن ها می باشند. شروع سال تحصیلی جدید همیشه جریان پرجوش و خروشی با هیاهو برای کل جامعه به همراه دارد. حال با توجه به استفاده گسترده از موبایل اپلیکیشن ها در سطح تمامی جوامع ، این ابزار پرقدرت پا به عرصه مدارس گذاشته است.

در اینجا می خواهیم در رابطه با چگونگی ایجاد مشارکت بین دانش آموزان و مدرسه توسط موبایل اپلیکیشن ها مواردی را ذکر کنیم. پس با ما همراه باشید.
با مشارکت دادن دانش آموزان سال اولی در تجربیات مثبت حاصله در مدرسه ، می توان شاهد رشد فعالیت هایشان در طول سال های حضور در نظام آموزشی بود. همچنین می تواند به حفظ حضور دانش آموز در مدرسه و انگیزه ادامه تحصیل وی کمک کند. زیرا تجربیات سال اول تحصیل ، تناسب دقیقی با سال های تحصیلی آینده وی دارد. تقریبا ۳۴ درصد از دانش آموزان در دوران ابتدایی ترک تحصیل می کنند و تنها ۱۰ درصد از این میزان ریزش به دلیل عدم کسب نمره قبولی هستند. این بدین معنی است که میزان درصد ترک تحصیل ، فقط به نمره مربوط نمی شود.
امروزه قسمت بزرگی از جامعه را دانش آموزان و محصلان تشکیل می دهند که نحوه برقراری ارتباط ایشان تغییر کرده است. این تغییرات رابطه مستقیمی با تکنولوژی تلفن های هوشمند و موبایل اپلیکیشن ها دارد که باعث ایجاد روش های نوین در برقراری ارتباط و تعاملات شده است.

مشارکت دانش آموزان با موبایل اپلیکیشن ها
با تلاش های فراوان به دنبال احیای یک پلتفرم ارتباطی بر روی گوشی های همراه بودیم که دانش آموزان را درگیر و نظرشان را جلب کند. تحقیقات به اپلیکیشن های موبایل رسید که بتوان بر روی گوشی های هوشمند مورد استفاده قرار بگیرند. اما اغلب اپلیکیشن های موبایل اشاره ای به برقراری ارتباط یا تعامل و مشارکت میان کاربران خود را در نظر نگرفته اند.
به نظر می رسد یک اپلیکیشن موبایل باید براساس چهارچوبی اثربخش طراحی و ایجاد گردد. یک چهارچوب اثربخش بر روی ۴ عامل کلیدی تمرکز دارد : خروجی ، مستندات ، برنامه ریزی و پیاده سازی ، ظرفیت ارائه
برای یافتن اپلیکیشن موبایل مدنظر آن را با چک لیست بالا مطابقت داده و از میان همه یکی را انتخاب کنید.
در اینجا پا را فراتر گذاشته و اپلیکیشن موبایل همکلاسی را معرفی میکنیم. در این اپلیکیشن موبایل افزون بر مزایای گسترده و کاربردی ، مشارکت و تعامل نیز در آن در نظر گرفته شده است.

بدین صورت که کاربران موبایل اپلیکیشن مدرسه همکلاسی به ۴ دسته تقسیم می شوند :

  • مدیران
  • معلمین
  • اولیا
  • دانش آموزان

این امکان برایشان فراهم است که هر زمان نیاز به برقراری ارتباط با هریک از کاربران مذکور داشتند با انتخاب ایجاد پیام جدید ، به شخص مورد نظر پیام ارسال کنند.
یک عنصر مهم در فرآیندهای آموزشی ، یادگیری برقراری تعامل اجتماعی است. آشنایی با دیگر دانش آموزان کمک می کند به سادگی با محیط ارتباط برقرار کرده و فرآیند آموزش و یادگیری به شکل سریع تری صورت می پذیرد. یک موبایل اپلیکیشن که تسهیل کننده تعامل اجتماعی است.

در ادامه می توانید مقاله “۳ مزیت استفاده از موبایل اپلیکیشن ها در نظام آموزشی” را اینجا مطالعه بفرمایید.